Україно-польський міжнародний проект “Кластери ВДЕ як ефективний інструмент співпраці малих та середніх підприємств” за підтримки Міністерства закордонних справ Польщі

Проект “Українські кластери відновлювальної енергії — реальний інструмент розвитку і ефективної співпраці українських малих і середніх підприємств” здійснювався за підтримки Міністерства закордонних справ Польщі (програма Польська поміч, 201/2016) та мав на меті продемонструвати основні засади функціонування кластерної економіки та передати польський досвід кластеризації.

У проекті брали участь представники 8 міст України: Івано-Франківськ, Луцьк, Рівне, Вінниця, Харків, Полтава, Дніпро, Одеса, які разом з експертами проекту працювали над над створенням і посиленням кластерів Відновлюваних Джерел Енергії у цих 8 містах, встановлення принципів інформування про створювані кластери та принципів запрошення до участі в їх роботі.

Протягом проекту запрошені учасники відвідали м.Люблін (Польща) для знайомства з діяльністю Східного кластеру ІСТ та взяли участь у тренінгах з написання стратегій розвитку українських кластерів, які в кінці проекту були представлені на міжнародному формумі Energetics. Метою візиту було ознайомлення учасників з ідеєю кластерування, що реалізовується в Польщі і демонстанція найкращих практик функціонування. Учасники зустрілися з організаціями-членами Східного кластеру ІСТ, що представляють різні спеціалізації ВДЕ (сонячні ферми, сонячні колектори, малі гідроелектростанції, біогазові заводи і т.п.), та дізналися про вигоди, які виникають з приналежності до кластерів, а також з представниками місцевої адміністрації, зокрема відділу з питань економічного розвитку, що безпосередньо відповідають за залучення інвесторів чи співробітництва з науковими і бізнес колами. Крім того, важливими були зустрічі з суб’єктами, що займаються розвитком підприємництва з використанням інноваційних інструментів (в т.ч. Популяризацією стартапів, інкубаторів підприємництва,технологічні парки), зокрема Люблінським науково-технологічним парком.

По приїзді відбулися триденні тренінги для членів кластерів та зацікавлених організацій у сфері створення стратегій розвитку окремих кластерів: вироблення бізнес-моделі їх функціонування, обговорення важливих організаційно-менеджерських питань, що обумовлюють дієвість функціонування кластеру та можливостей здобуття в майбутньому джерел фінансування його діяльності. Особливий акцент приділявся можливостям бізнес-співробітництва з польськими та європейськими кластерами і установами, що їх творять, оскільки кластери можуть виконувати функції центрів обслуговування інвестора, імпортера і експортера.

Робоча програма тренінгів:

  1. Кластер ВДЕ – організаційно-бізнесова модель, вигоди для членів
  2. Створення стратегії розвитку кластера – стратегічний тренінг за участю учасників (аналіз потенціалу, діагностика вихідного стану, бачення і місія, визначення пріоритетів розвитку, загальних і детальних цілей з планами дій). Визначення системи консультації документу.
  3. Визначення принципів бізнес-співробітництва між суб’єктами, що творять кластери в Україні та з польськими партнерами.

Лідери проекту:

Роберт Шлєнзак –  президент Східного Кластеру ICT, Голова Коопераційного Обєднання Люблінських Кластерів,  Ініціатор і член Польської Координаційної Ради ВДЕ, Ініціатор створення Центру Східних Компетенцій.

Павел Прокоп – Засновник і Голова Правління Фундації Менеджерських Ініціатив, шеф групи експертів при Центрі Східних Компетенцій, заступник голови Товариства Emaus, Голова Ради Фонду Open Culture.

Фотозвіт: